Payment by bank transfer

Payment by bank transfer information.

Bank transfer details:

Názov účtu: Mazumis, s.r.o.   Číslo účtu  : 5116930413 / 0900    IBAN :  SK76 0900 0000 0051 1693 0413  BIC SWIFT kód : GIBA SKBX 

Variable symbol: #... (Order number - 4 digits)

Name surname: ....................................

Amount together with transport costs: ...........€